Ljudski potencijali – primjer 2

Koliki je faktor socijalne orijentacije vaše tvrtke?

Pitanja

Pitanja

Nimalo
Malo
Prilično
U potpunosti
Koliko se u Vašem poduzeću cijeni svaki čovjek i kolika je orijentacija na ljude?
Koliko je Vaše poduzeće fer i pravedno u tretiranju svojih zaposlenih?
Koliko Vaše poduzeće razvija harmonične i skladne međuljudske odnose?
Koliko Vaše poduzeće omogućava sudjelovanje zaposlenih u odlučivanju?
Koliko Vaše poduzeće razvija neformalne prijateljske odnose rukovodilaca i izvršitelja?
Koliko u Vašem poduzeću postoji identifikacija i zadovoljstvo zaposlenih s poduzećem?
Koliko Vaše poduzeće uspješno rješava nastale konflikte?
Koliko Vaše poduzeće potiče suradnju i timski rad?
Koliko je Vaše poduzeće otvoreno za nove ideje i sugestije svojih zaposlenika?
Koliko Vaše poduzeće podržava i pomaže pojedince u realizaciji ideja?
Koliko Vaše poduzeće potiče i cijeni profesionalnost i stručnost?
Koliko Vaše poduzeće pruža široke mogućnosti stručnog razvoja?
Scroll to Top