Ljudski potencijali – primjer 1

Kakva je razvojno-poduzetnička orijentacija vaše tvrtke?

Koliko je Vaše poduzeće okrenuto prema budućnosti i razvoju?

Koliko je Vaše poduzeće okrenuto prema budućnosti i razvoju?

Koliko je Vaše poduzeće razvojno orijentirano i ulazi u nove projekte?

Koliko je Vaše poduzeće razvojno orijentirano i ulazi u nove projekte?

Koliko je Vaše poduzeće orijentirano prema tržištu?

Koliko je Vaše poduzeće orijentirano prema tržištu?

Koliko Vaše poduzeće ima ambiciozne i visoke ciljeve?

Koliko Vaše poduzeće ima ambiciozne i visoke ciljeve?

Koliko je Vaše poduzeće dinamično u promjenama?

Koliko je Vaše poduzeće dinamično u promjenama?

Koliko je Vaše poduzeće spremno na preuzimanje rizika?

Koliko je Vaše poduzeće spremno na preuzimanje rizika?

Koliko je Vaše poduzeće sistematično u djelovanju?

Koliko je Vaše poduzeće sistematično u djelovanju?

Koliko Vaše poduzeće stvara klimu povoljnu za stvaralaštvo i unapređenje?

Koliko Vaše poduzeće stvara klimu povoljnu za stvaralaštvo i unapređenje?

Koliko Vaše poduzeće provodi strogu kontrolu rada na svim razinama?

Koliko Vaše poduzeće provodi strogu kontrolu rada na svim razinama?

Koliko Vaše poduzeće potiče kreativnost i inovacije u svim područjima?

Koliko Vaše poduzeće potiče kreativnost i inovacije u svim područjima?

Scroll to Top